O FIRMIE

Firma Handlowo Usługowa „SPEC” Ryszard Królikowski – istnieje od kwietnia 1998r.

Obszar działania: Kraków i okolice w promieniu 30km.
Specjalizuje się w konserwacji bieżącej oraz przeglądach okresowych obiektów, małych firm, lokali użytkowych, usługowych i innych, mającej na celu zapobieganie awarii urządzeń lub interwencji przy jej wystąpieniu w zakresie:

 • Urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • Elektro-energetycznych,
 • Sprężonego powietrza- instalacje, zbiorniki, kompresory
 • Klimatyzacji,
 • Kotłowni gazowych, olejowych,
 • Central i wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz odpowiedniej do urządzeń Aparatury Kontrolno Pomiarowej,
 • Rozdzielni N/N i S/N do 1kV,
 • Eksploatacji i dozoru urządzeń i instalacji gazowych dla gazu ziemnego i LPG oraz AKPiA
 • Urządzeń transportu bliskiego- Dźwigniki samochodowe

Prowadzimy dokumentację z przeprowadzonej konserwacji i przeglądów urządzeń objętych dozorem UDT.

Oferujemy usługi w zakresie pomiarów instalacji elektrycznych, zabezpieczeń do 1kV oraz uziemienia i odgromów.

Wykonujemy pełną dokumentację z przeprowadzonych badań instalacji elektrycznych i odgromowych, wystawiamy odpowiednie orzeczenie na podstawie protokołów.

Firma zajmuje się również montażem, wymianą, modernizacją istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym, lokalach użytkowych, usługowych, i inne do 1kV.

Posiadamy uprawnienia:

 • Elektryczne SEP grupy I Eksploatacji i Dozoru
 • Pomiary instalacji elektrycznych do 1 kV oraz uziemienia i odgromów
 • Energetyczne SEP grupy II Eksploatacji
 • Energetyczne SEP grupy III Eksploatacji i Dozoru
 • UDT do konserwacji urządzeń transportu bliskiego w kategorii: M II i E II

Firma nie jest płatnikiem podatku VAT