Pomiary instalacji elektrycznych do 1kV

Protokoły odbioru – dopuszczające do użytkowania instalacje elektryczne do 1kV zgodne z obowiązującą Polską Normą i Prawem Budowlanym.

 • Oględzin instalacji elektrycznych, ochrony przed dotykiem bezpośrednim, wyposażenia i identyfikacji.
 • Sprawdzenia instalacji elektrycznych wg PN-HD 60364-6.
 • Badania pętli zwarcia, ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie.
 • Badania parametrów zabezpieczeń różnicowoprądowych.
 • Badania ciągłości PE i małych rezystancji.
 • Badanie stanu izolacji kabli i innych przewodów.
 • Badania rezystancji izolacji obwodów.
 • Charakterystyki zasilania i układów uziemienia
 • Badania stanu instalacji odgromowej i uziomów.
 • Szczegółów uziomu odbiorcy
 • Metryki urządzenia piorunochronnego
 • Badania urządzeń transformatorowych, silników, styczników, wyłączników.
 • Badania bezpieczeństwa węży nalewniczych w dystrybutorach paliw, uziemień i rezystancji.
 • Badania elektrostatyczne powierzchni.

Wykonujemy:

 • Dokumentacje na podstawie przeprowadzonych badań i pomiarów instalacji elektrycznej.
 • Rysunki rozmieszczenia gniazd / punktów odbioru.
 • Rysunki rozdzielni rozmieszczenia zabezpieczeń wraz z opisem obwodów.
 • Rysunki rozmieszczenia złącz pomiarowych (kontrolnych) / Zwodów pionowych i poziomych w instalacji odgromowej.
 • Rysunki schematy jedno-kreskowe dystrybucji zasilania.